Mountainbike G-sport

Wat?

 • Recreatieve MTB-trainingen voor jongens en meisjes van 10 jaar t.e.m. 17 jaar.
 • We streven een inclusieve werking na bij WestFit. Dit wil zeggen dat we de kinderen van de G-afdeling laten aansluiten bij de reguliere werking van de andere jeugd. Belangrijk om weten: WestFit bekijkt en bepaalt de best mogelijke match tussen je kind en de MTB-groep waarbij het kan aansluiten. In sommige gevallen verplichten we ook de aanwezigheid van een ouder (of vertrouwenspersoon) bij de trainingen. Dit om bijstand te leveren indien zich een incident voordoet met je kind. Indien gewenst stellen we een MTB ter beschikking voor de ouder om de trainingen (passief) mee te volgen. De WestFit-trainer neemt steeds de leiding en volle verantwoordelijkheid over de ganse groep, inclusief de G-kinderen. Het 'plan van aanpak' wordt op voorhand kind per kind besproken met de ouders en geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig tijdens de eerste trainingen. 
 • Doelgroepen: kids met ASS (autismespectrumstoornis), een psychisch kwetsbaarheid of doven/slechthorenden. Kinderen uit een andere doelgroep mogen zich steeds aanmelden, dan bekijken we of, en hoe, we hen in de toekomst verder kunnen helpen.
 • Heb je (nog) geen eigen mountainbike? Geen probleem, dankzij de Koning Boudewijnstichting en het Nike community impact fund werden er 8 MTB's aangekocht die we gratis voor jullie ter beschikking stellen (kadermaten van XS tot M). Zo kan je zeker deelnemen aan onze MTB-trainingen voor G-sporters.
 • Op een didactische en leuke manier trachten we stap voor stap het fietsniveau van uw kind op te krikken. Er wordt hoofdzakelijk off-road gefietst in de directe omgeving van Westerlo, Herselt, Olen, ... .
 • Er is jaarlijks een lessenreeks van circa 13 weken in het voorjaar (periode maart-juni), en een lessenreeks van 10 weken in het najaar (periode september-november). Je kan enkel inschrijven voor beide reeksen tesamen (dus voorjaar én najaar samen).
 • In het voorjaar ligt de nadruk op techniek en starten we elke week aan het Boswachtershuis in Westerlo. In het najaar fietsen we meer MTB-tochten onder begeleiding van de WestFit trainers. De vertrekplaats verandert dan elke week.

Wanneer?  Op zondag voormiddag.

  • Periode: 25/02/2024 t.e.m. 23/06/2024 (13 trainingsweken) & van 01/09/2024 t.e.m. 03/11/2024 (10 trainingsweken, waaronder onze eigen ‘Kids & Family Dikke Banden Race’)
  • Uren: van 9u tot 10u30 of van 11u tot 12u30 (afh. van de groep waarbij je kind kan aansluiten).

Waar?

 • Voorjaar: vertrek/aankomst aan ‘Boswachtershuis’ in Westerlo (Papedreef 1, 2260 Westerlo).
 • Najaar:  Verschillende locaties in de buurgemeenten rondom Westerlo (Herentals, Olen, Aarschot, Tessenderlo, Herselt, ...).

Prijs?

 • Kijk op de overzichtspagina van het lidgeld! Hier staat ook belangrijke informatie ivm de verzekering.
 • Vanaf het tweede kind van een zelfde gezin is er een korting van 20% voorzien voor de trainingen.

Interesse?