Lactaat testing

LACTAATTESTEN

Wat? Tijdens een submaximale inspanningstest op een loopband of een fiets verhogen we trapgewijs de intensiteit. We monitoren permanent je hartslag en meten per trap tweemaal het lactaatgehalte in je bloed (afname van capillair bloed via vingertop of oorlel). Zo wordt enerzijds je huidig conditiepeil bepaald, en anderzijds bepalen we je aërobe en anaërobe drempelwaarden. Met behulp van deze drempels worden je persoonlijke hartslagzones vastgelegd. D.m.v. deze zones kan je aan de juiste intensiteit de trainingen van je trainingsschema afwerken. Op deze manier kunnen wij jou optimaal voorbereiden om je sportieve doelstelling te behalen.
Prijs lactaattest?  €80  (of €60 als je lid bent van WestFit)

MAX. INSPANNINGSTESTEN & SPORTMEDISCHE KEURINGEN

Wat? De max. inspanningstesten gebeuren steeds onder supervisie van een sportarts. Deze testen zijn een stuk uitgebreider met vnl. een ECG (hierbij wordt zowel in rust als tijdens inspanning de werking van je hartspier gemonitord) en eventueel VO2max meting. Hiervoor werken we samen met Sportlab Westerlo (www.sportlabwesterlo.be). Om deel te nemen aan wedstrijden moet je vaak een medisch attest kunnen voorleggen. Dit attest kan je bekomen na een sportmedische keuring bij een (sport)arts. Ook hiervoor kan je terecht bij Sportlab Westerlo. Veel federaties (o.a. Cycling Vlaanderen en Triatlon Vlaanderen) verplichten deze keuring om een wedstrijdvergunning te kunnen krijgen. Meer info op www.sportkeuring.be.
Prijs inspanningstest?  €140 (uitgebreide labotest op fiets of loopband met lactaatmetingen en ECG) of €170 met bijkomend VO2max meting.
Prijs keuring?  €60 (onder 13jaar €50)

AFSPRAAK OF MEER INFO?

Mail naar westfit.info@icloud.com of bel 0477/59.88.38 (Stijn Sprenghers).