Visie en missie

MISSIE

WestFit staat voor het begeleid kunnen sporten in groep, voor zowel recreanten als competitiesporters van alle leeftijden, en dit in een positieve interactie met de buitenwereld.

Onze kernwaarden zijn respect, ambitie, gezondheid, beleving, en participatie. Ook onze leden dienen zich volgens deze waarden te gedragen. WestFit heeft een gedragscode waaraan alle leden van WestFit zich dienen te houden.

Respect: WestFit draagt deze basiswaarde heel breed uit binnen de ganse organisatie. Het respect moet wederzijds zijn tussen alle betrokken personen (kinderen, ouders, trainers, supporters, …) en ook ten aanzien van de natuur.

Ambitie: WestFit werkt met trainers & begeleiders die (hoger) opgeleid zijn of gelijkgesteld via een verleden als competitief (top)sporter hebben. WestFit is ambitieus in het uitwerken en aanbieden van sportieve omkadering, van wetenschappelijk onderbouwde training en van begeleiding op maat.

Gezondheid: WestFit hecht veel belang aan een gezonde levensstijl en tracht dit voor alle leden en trainers na te streven via verantwoord sporten, via het promoten van een gezonde en evenwichtige voeding en dit in een duurzame interactie met de omgeving.

Beleving: WestFit zet hard in op plezier en sportbeleving. Dit doen we door, naast onze trainingen, ook andere activiteiten te organiseren rond sportbeleving zoals kampen, vakanties en evenementen waarin we vaak de ganse familie betrekken.

Participatie: WestFit neemt deel aan tal van sportieve samenwerkingsprojecten met o.a. de sportdienst en sportraad van Westerlo, Cycling Vlaanderen, Triatlon Vlaanderen, Sport Vlaanderen, zwemclub WST, …

VISIE

WestFit bouwt sinds 2015 aan een multisport academie waar jong en oud van elk niveau op een verantwoorde manier onder begeleiding kunnen sporten. We richten ons op het in groep uitoefenen van individuele sporten zoals fietsen, lopen, zwemmen, of een combinatie van deze sporten zoals zwemloop, duatlon, triatlon.

WestFit biedt training aan voor jong en oud in verschillende disciplines en op meerdere niveaus, kampen en stages voor kinderen, sportieve vakanties voor het ganse gezin, … Om dit te bereiken kiest WestFit voor een professionele omkadering door samenwerkingen aan te gaan met partners (organisatiebureaus, andere clubs, betrokken overheden, federaties, etc.). Tijdens kampen en stages met kinderen wordt ook veel aandacht besteed aan spel naast en tijdens het sporten.

Op deze manier tracht WestFit zijn leden te stimuleren tot levenslang bewegen/sporten, ongeacht het niveau of sporttak.


 

Bestuursleden

Stijn Sprenghers

Functies

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Trainer
  • Mountainbike jeugd en volwassenen
  • Multisport volwassenen

Achtergrond

 • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Initiator wielrennen

 

Lode Bosmans

Functies

 • Secretaris
 • Trainer
  • Multisport volwassenen

Achtergrond

 • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Initiator triatlon

 

Ken Hermans

Functies

 • Bestuurslid
 • Trainer
  • Mountainbike jeugd
  • Kampen/stage jeugd
  • Verantwoordelijke competitie jeugd U13-U15

Achtergrond

 • Initiator wielrennen

 

Jo Ouderits

Functies

 • Bestuurslid
 • Trainer
  • Mountainbike jeugd en volwassenen
  • Mountainbike G-sport (verantwoordelijke)
  • Wegwielrennen volwassen

Achtergrond

 • Initiator wielrennen

 

Trainers

Peter Verhoeven

Functies

 • Jeugdsportcoördinator
 • Trainer
  • Mountainbike jeugd
  • Verantwoordelijke competitie jeugd U17-U19

Achtergrond

 • Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Trainer B wielrennen
 • Trainer B triatlon

 

Dries Heylen

Functies

 • Trainer
  • Mountainbike jeugd
  • Mountainbike competitie U17-U19
  • MTB kampen/stage

Achtergrond

 • Belgisch kampioen 2015 mountainbike amateurs

 

Anne-Marie Korthout

Functies

 • Begeleider
  • Kampen jeugd

Achtergrond

 • Bachelor L.O. in opleiding

 

Jeff Luyten

Functies

 • Trainer
  • Mountainbike techniektrainer jeugd

Achtergrond

 • Internationale wedstrijdervaring als professioneel MTB'er
 • Vice Belgisch kampioen mountainbike 2015 elite

 

Trainers jeugd MTB

 • Tom De Wit
 • Heidi Rombouts
 • Bert Van Cluysen
 • Noor Belmans
 • Cécile Tack (+ trainer G-sport)
 • Lindsey De Vries (+ trainer G-sport)
 • Jan Van Loy (begeleider kampen)
 • Joppe Van Loy (begeleider kampen)
 • Jip Van Looy (begeleider kampen)

Trainer multisport

 • Tim De Roover
  • zwemmen
  • wegwielrennen volwassenen

 

Vertrouwenspersoon

Kato Boeckx

Functies

 • Vertrouwenspersoon

Achtergrond

 • Bachelor orthopedagogie

Contact

 • kato_boeckx@hotmail.com

 

Organigram